Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Innovatie

Innovatie is een drijvende kracht voor verandering. Met innovatie kunnen we anticiperen op de continu veranderende wensen en behoeften van exposanten en bezoekers en de waarde van onze events voor stakeholders vergroten. 

Strategische alliantie met Samsung Global

Door een strategische alliantie met Samsung Global aan te gaan, heeft Jaarbeurs in 2019 weer verder toegewerkt naar haar ambitie om de organisatie meer datagedreven te maken. Dankzij de integratie van de nieuwste informatietechnologieën kan Jaarbeurs de beleving van de locatie van haar klanten en bezoekers verbeteren. Samen met Samsung Global gaan we verdere klantgerichte innovaties verkennen en doorvoeren. 

Implementatie van Ungerboeck

Ook intern werken we aan digitale innovatie. We hebben in 2019 het nieuwe automatiseringssysteem Ungerboeck geïmplementeerd en in gebruik genomen. Dit systeem biedt ons meer efficiency en effectiviteit in de bedrijfsvoering door processen rondom eigen evenementen en die van derden beter te stroomlijnen. Van offerte tot uitvoering. Daardoor kunnen we klanten nog beter en sneller bedienen. En Jaarbeurs plukt de vruchten van een verbeterd inzicht en efficiëntere processen.

Vooruitblik 2020 en verder

Tijdens de totstandkoming van het jaarverslag kregen we te maken met de gevolgen van de coronacrisis. Deze hebben een grote invloed op onze activiteiten, zowel nationaal als internationaal. Bij publicatie van het jaarverslag was nog altijd onduidelijk hoe groot de omvang van deze invloed precies zal zijn. Het is wel duidelijk dat we de stijgende lijn in omzet en resultaatverbetering niet kunnen doorzetten. Desondanks zijn we in 2020 onverminderd gericht op het verwezenlijken van onze ambities.

We blijven waar mogelijk op volle kracht vooruit gaan met onze eigen events en die van derden. De nieuwe marketing- en commerciële structuur zijn in 2020 op stoom. We blijven inzetten op groei, ook om de plannen van de nieuwe Jaarbeurs waar te kunnen gaan maken. We willen een logische keuze zijn voor klanten, exposanten en bezoekers, zodat het vanzelfsprekender wordt dat ze bij ons terugkomen voor het bezoeken of (laten) organiseren van een event. Ondertussen kijken we ook hoe we toekomstbestendig blijven door bestaande events door te ontwikkelen en door nieuwe events toe te voegen. Ook blijven we scherp op mogelijkheden voor marktverbreding. Hiervoor hebben we nieuwe sectoren, zoals zorg en gezondheid, op ons vizier. Met digital services gaan we technologie inzetten, zoals apps en systemen, om concepten onderscheidend te laten zijn. Daarnaast kan data Jaarbeurs helpen om nieuwe businessmodellen en omzetstromen te ontwikkelen.