Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De waarde die we creëren voor medewerkers

Jaarbeurs is trots op haar medewerkers. Zonder alle collega’s worden de doelen niet gerealiseerd. Dat vraagt om gezonde medewerkers die met lef en passie, zich inzetten en zich steeds weer ontwikkelen. 

Hechte organisatie met een dynamische werkomgeving

Hechte organisatie met een dynamische werkomgeving

De strategie van Jaarbeurs is helder: medewerkers in hun kracht en intense klantfocus zijn twee belangrijke pijlers. Jaarbeurs groeit als medewerkers groeien.

Aantal fte

Focus op prestatieontwikkeling

Jaarbeurs legt steeds meer de focus op de (professionele) ontwikkeling van de medewerker. Medewerkers die zich blijven ontwikkelen en daarmee professioneel groeien, zorgen namelijk voor groei van Jaarbeurs. Zo werkte een aantal medewerkers in 2019 met het ikigai-model, waarmee ze leerdoelen voor hun eigen ontwikkeling formuleerden. Ook startte in 2019 een pilot met een app waarmee medewerkers feedback aan al hun collega’s konden vragen en geven op hun prestatie en performance. De evaluatie van deze app is afgerond, met als gevolg dat Jaarbeurs ervoor heeft gekozen om het eigenaarschap van ontwikkeling en prestatieverbetering aan de medewerker te geven. Ter ondersteuning wordt een tool geïntroduceerd waarmee de medewerker haar doelen formuleert, feedback vraagt en dit vervolgens met de manager bespreekt. Deze beweging past bij het besluit dat Jaarbeurs vanaf 2020 de focus legt op prestatieontwikkeling en stopt met het beoordelen van medewerkers.

Meer grip op ziekteverzuim

In 2019 steeg het ziekteverzuim onder Jaarbeursmedewerkers naar 6,1% (2018: 4,8%). Onder de ziekmeldingen is te zien dat ongeveer 50% te wijten valt aan fysieke oorzaken. Met deze collega’s is gezocht naar ander werk of aangepaste taken. Onder de andere ziekmeldingen zag Jaarbeurs dat veranderende taken, een andere leidinggevende of andere functieverwachtingen geleid hebben tot onzekerheid en een te hoge werkdruk. Oplossingen om het ziekteverzuim te laten dalen richtten zich in eerste instantie op het ondersteunen van managers bij het begeleiden van de medewerkers terug naar het werk. Tijdens workshops leerden zij hoe zij beter kunnen omgaan met medewerkers die zich ziek melden en hoe ze signalen van een burn-out bij een medewerker herkennen. Daarnaast heeft Jaarbeurs een sociaal medisch overleg ingesteld waarin managers elke twee maanden met elkaar ervaringen en tips over de aanpak van ziekteverzuim delen. Ook is het voor medewerkers mogelijk gemaakt om bedrijfsmaatschappelijk werk in te schakelen of om naar een preventief spreekuur te gaan.

Vacatures vullen we samen in

Voor de invulling van vacatures in 2019 heeft Jaarbeurs een beroep gedaan op medewerkers. Jaarbeurs heeft hen aangespoord om openstaande vacatures te delen in het eigen sociale netwerk. Het snel en goed vervullen van de vacatures is namelijk in het belang van alle collega’s. Ter ondersteuning vonden in het eerste kwartaal van 2019 LinkedIn-workshops plaats voor medewerkers zonder LinkedIn-profiel. Dankzij de inspanningen halveerden de kosten voor recruitmentbureaus en verdubbelde het aantal vacatures dat via het eigen netwerk werd aangedragen.

Leiderschap binnen Jaarbeurs

In aansluiting op de herijking van de strategie hebben we een nieuw leiderschapsprofiel ontwikkeld. Dit profiel is ook de leidraad voor het formuleren van het aanbod voor trainingen en leiderschapsontwikkeling.

Impact voor leiderschap

In mei 2019 is de Impactgroep doorontwikkeld naar de Intervisiegroep. Het uitgangspunt van de Impactgroep was de ontwikkeling van ieders persoonlijke leiderschap. In de Intervisiegroep deelden de deelnemers naast hun persoonlijke ontwikkelingen ook ontwikkelingen die ze binnen Jaarbeurs zagen. Dit zorgde regelmatig voor feedback richting het management of de directie. Juist omdat medewerkers van verschillende afdelingen onderdeel zijn van deze intervisiegroep, heeft dit een aanzet gegeven tot meer en betere samenwerking tussen de verschillende businessunits.

Van ‘fixed’ naar ‘growth’

Jaarbeurs groeit alleen wanneer haar medewerkers groeien, kansen zien en deze durven te pakken. Dit vraagt van medewerkers flexibiliteit, kennis en vaardigheden om goed met veranderingen om te gaan en vragen te stellen bij onduidelijkheid. Daarom focust Jaarbeurs zich de komende jaren op het ondersteunen en ontwikkelen van medewerkers. In de overtuiging dat medewerkers met een mindset gericht op verbeteren en leren beter in staat zijn  in het creëren van kansen en het vinden van manieren om meer resultaten te behalen. Een voorbeeld hiervan is het agile werken, waarmee we sneller en effectiever successen boeken. 

Verbindende activiteiten

Family Event

Om de families van onze medewerkers kennis te laten maken met Jaarbeurs, is in de zomer een Family Event georganiseerd. Deze vond plaats op de zondag na het FOX Sports & Eredivisie Voetbalfestival zodat de familieleden, van klein tot groot, plezier konden beleven van de aanwezige sport- en spelactiviteiten. Daarnaast bood het programma een rondleiding achter de Jaarbeurs-coulissen zodat de medewerkers hun familieleden hun werk konden laten zien.

Alumnimiddag

Ruim 300 oud-collega’s bezochten in het najaar de alumnimiddag van Jaarbeurs. Met de alumni hebben we de ambities en de plannen van de nieuwe Jaarbeurs gedeeld en herinneringen gedeeld. Tijdens een informele borrel hebben veel huidige en oud-collega’s elkaar (weer) ontmoet. De geschiedenis van onze toekomst kwam letterlijk samen. De reacties waren enthousiast en positief over dit initiatief.