Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Bericht van de CEO

'Groei en waardecreatie'

In nauwe samenwerking met onze klanten hebben we in 2019 goede resultaten geboekt. In lijn met de trend van de afgelopen jaren heeft Jaarbeurs, zowel nationaal als internationaal, de resultaten sterk verbeterd. Jaarbeurs is weer voorwaartsgericht. De focus op klantwaarde en de financiële discipline blijft onverminderd belangrijk. De aangescherpte strategie is gericht op groei en waardeontwikkeling voor alle stakeholders van Jaarbeurs.

Aangescherpte strategie

De in 2016 ingezette 'huis op orde'- strategie met de focus op de klantwaarde, de bedrijfsvoering, de executiekracht en de financiële discipline, werpt steeds meer zijn vruchten af. Medio 2019 hebben wij deze strategie aangescherpt: de 'dikke 9'- strategie. De dikke 9 staat voor het beoogde rapportcijfer dat klanten ons geven. Het geeft ons streven naar perfectie voor de klant en bezoeker weer. Daarnaast gaan we ons met de dikke 9-strategie sterker inzetten op (technologische) innovatie, datagedrevenheid en duurzaamheid.

Groei

We kunnen terugkijken op een steviger resultaat voor de nationale activiteiten, die in 2018 voor het eerst sinds 2012 een bijdrage aan de totale winst van Jaarbeurs leverden. In 2018 was dit nog een dun laagje ijs, maar nu een stevig fundament. Internationaal ging het onze dochterondernemingen net als vorig jaar voor de wind. Met een groeiend VIV-merk en een belangrijke strategische alliantie met onder andere Victam staan wij er goed voor om verder door te groeien. Dit geldt tevens voor ons bedrijf in China. Desalniettemin zullen onze dochterondernemingen in 2020 de strategieën vernieuwen. Eind 2019 is de nieuwe commerciële structuur ter verbetering van de commerciële performance bekendgemaakt.

Medewerkers

In 2019 hebben we veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van medewerkers en leidinggevenden. Mutaties, soms noodzakelijk en soms vooruitdenkend, in het top- en middenmanagement van onze organisatie hebben in 2019 plaatsgevonden. De veranderingen hebben veel gevraagd van onze medewerkers, ons belangrijkste kapitaal. Het zal niet los staan van de noodzakelijke veranderingen die zijn doorgevoerd, dat het ziekteverzuim te hoog is. Wij nemen dit zeer serieus en investeren onverminderd en nadrukkelijk veel in onze medewerkers.

Nieuwe branding

Met het bekendmaken van de dikke 9-strategie hebben we onze nieuwe branding gepresenteerd. Jaarbeurs heeft gekozen voor 1 krachtige rode kleur, die kleur van Utrecht en geeft met accenten in het logo de verbinding met Utrecht weer. Met onze nieuwe pay-off 'Attract - Engage - Accelerate' maken we nationaal en internationaal duidelijk wat wij stakeholders bieden. Internationaal hebben onze VNU-dochterondernemingen het rood in het VNU-logo verwerkt. Hiermee stralen Jaarbeurs en de VNU-dochterondernemingen meer eenheid uit.

Voorwaartsgericht

Op 3 december hebben wij ons ambitieuze masterplan van de nieuwe Jaarbeurs wereldkundig gemaakt en aangeboden aan de burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen. Het plan presenteert een nieuwe venue (het nieuwe hallencomplex) en positioneert de nieuwe Jaarbeurs als de meest slimme en duurzame venue van Europa. Met de fundamenten van leefbaarheid, duurzaamheid en aantrekkelijkheid hebben wij meer dan ooit de verbinding met de stad Utrecht en de bewoners gelegd. Met de nieuwe Jaarbeurs hopen wij beter in te spelen op de wensen en behoeften van bezoekers en klanten. Het masterplan kan in een volgende fase tot definitieve besluitvorming leiden. Eind 2019 zijn we een belangrijke samenwerking gestart met Samsung Global om de klantbeleving te verbeteren en nieuwe verdienmodellen te realiseren op het gebied van digital signage, marketing en data.

Coronacrisis

Bij het opstellen van dit jaarverslag zijn wij sinds het eerste kwartaal van dit jaar als samenleving en Jaarbeurs geconfronteerd met de gevolgen van het uitbreken van het COVID-19 virus. Onze ondernemingen in Azië en met name in China werden in februari al getroffen. Deze crisis heeft grote effecten voor onze medewerkers en klanten zowel nationaal als internationaal, maar hun veerkracht en flexibiliteit is bewonderenswaardig. We zijn daarnaast dankbaar voor de steunmaatregelen van de Nederlandse overheid. Op dit moment is nog niet volledig in te schatten hoe groot de effecten zullen zijn voor Jaarbeurs in het geheel. Tegelijkertijd ervaren we juist in deze periode de kracht van persoonlijke ontmoetingen voor de samenleving. Naar mijn mening bedreigen de effecten van het coronavirus ons businessmodel niet; de inzet van technologie en digitale mogelijkheden kunnen ons businessmodel juist verrijken. Het is duidelijk dat Jaarbeurs in 2020 niet de stijgende trend in omzetgroei en resultaatverbetering van de afgelopen drie jaar kan voortzetten. Wel prijzen wij ons gelukkig met een goed weerstandsvermogen en stevige liquiditeit, wat bijdraagt aan onze continuïteit. Wij hopen dat onze samenleving weer snel opveert, maar bereiden ons desalniettemin voor op de effecten van de verschillende scenario‚Äôs. Bij het schrijven van dit voorwoord zijn de activiteiten van onze dochteronderneming in China na ruim twee maanden weer opgestart en worden de voorbereidingen voor de eerstkomende grote events getroffen.

Ten slotte

Namens de directie en het management wil ik onze medewerkers bedanken voor hun inzet, bevlogenheid, enthousiasme en professionaliteit. Net als onze klanten en stakeholders die ervoor kiezen om met ons samen te werken. Tevens zijn wij dankbaar voor de goede en gelijkgerichte samenwerking met de gemeente Utrecht. Tenslotte dank ik de leden van de Raad van Commissarissen voor hun deskundige en betrokken manier waarop zij ons in 2019 met raad bijstonden. 

Albert Arp, CEO Jaarbeurs Holding