Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Bericht van de CEO

'Hier komen we sterker uit'

2020 gaat zonder twijfel de boeken in als één van de meest bijzondere jaren die we als Koninklijke Jaarbeurs in onze 104 jaar lange geschiedenis hebben doorstaan. Corona had een grote impact op onze maatschappij, gezondheid en economie, en zeker op onze industrie. Mij staat nog nadrukkelijk bij hoe onze dochter-ondernemingen in Azië eind januari als eerste geconfronteerd werden met een virus dat voor het eerst vastgesteld werd in Wuhan. Dat herhaalde zich op 17 maart bij Jaarbeurs. Op die dag sloten de deuren in Utrecht, om de rest van het jaar maar sporadisch en gedeeltelijk open te kunnen gaan.

 “Hier komen we sterker uit.” Dat was vanaf dag 1 de basishouding van onze medewerkers. Een hartverwarmende mentaliteit. En één die vertrouwen geeft voor de toekomst. Voor hun doorzettingsvermogen, creativiteit en betrokkenheid ben ik onze medewerkers zeer dankbaar.

In onze samenleving, in een enkel geval ook bij Jaarbeurs, hebben veel mensen hun dierbaren verloren in het afgelopen jaar. Met deze wereldwijde verschrikkelijke corona crisis sta ik op de eerste plaats stil bij alle te betreuren dodelijke slachtoffers. Vanzelfsprekend gaat ons medeleven uit naar alle nabestaanden, die we veel kracht en sterkte toewensen om het zware verlies van hun overleden dierbare(n) te kunnen verwerken.

Zoals vaak in tijden van nood, konden we als Jaarbeurs een bijdrage leveren aan de strijd tegen corona, bijvoorbeeld door één van de grootste teststraten en één van de grootste vaccinatielocaties van Nederland te faciliteren.

Begin 2020 gingen we voort met de goede trend die wij vanaf 2016 hadden ingezet. De herijkte strategie die wij in 2019 kozen werd voortvarend uitgevoerd. Met een sterk financieel resultaat en sterke cash-positie gingen we, in sport-termen, topfit de crisis in die de evenementensector ongekend hard heeft geraakt. Desalniettemin hebben ook wij afscheid moeten nemen van een aantal collega’s gedurende het jaar. Een pijnlijk, een zo lang mogelijk uitgesteld, en toch noodzakelijk besluit. We moesten afscheid nemen van vele flexkrachten en ook onze vaste formatie reduceerden wij met ongeveer 100 banen en ca. 80 fte.

In iedere crisis zijn ook kansen te vinden. De Jaarbeurs zelf is er een voorbeeld van, gestart tijdens de Eerste Wereldoorlog om de Nederlandse handel en het Nederlands bedrijfsleven een impuls te geven. Zo biedt ook deze crisis kansen. Onze hallen zijn in 2020 in samenwerking met onze partner Samsung Global voorzien van een uitgebreid systeem van beacons, waarmee nieuwe mogelijkheden voor indoor navigatie en marketing ontstaan. Maar ook is dit een basis voor crowd-control waarmee we onze evenementen nog veiliger kunnen organiseren.

"In iedere crisis zijn
kansen te vinden"

Als de deuren binnenkort weer open gaan, is dat in een veilige en vernieuwde omgeving. Als Jaarbeurs hebben we er veel energie in gestoken om te zorgen dat we excellente voorzorgsmaatregelen hebben genomen om gasten veilig te kunnen ontvangen. Hoewel veiligheid uiteindelijk begint en eindigt bij gedrag, hebben wij er alles aan gedaan om dat in goede banen te kunnen leiden. In december ontvingen we als eerste evenementenlocatie in Nederland het Kiwa-keurmerk voor COVID-19 preventiemaatregelen.

Meebewegen met de golven van de tijd, het zit de Jaarbeurs in het bloed. Onze start met de barakken op het Vredenburg in 1917 tot het vaste hallencomplex in het hart van de stad dat we nu zijn. Samen met de gemeente Utrecht werkten we in 2020 door aan de plannen voor de nieuwe Jaarbeurs vanaf 2023: de duurzaamste evenementenlocatie van Europa.

Het bovenstaande maakt dat wij vertrouwen houden in de toekomst. De evenementensector gaat sterk terugkomen en we hebben juist deze tijd gebruikt voor nieuwe initiatieven, nieuwe samenwerkingen, innovaties en een versnelde digitalisering. In VNU-EA, onze China dochteronderneming zijn wij in juni alweer gestart en gegeven de periode dat we open waren is er een goed financieel resultaat behaald in 2020, in de lijn van het uitstekende jaar 2019. Ook nationaal rekenen we in 2021 op die veerkracht, juist vanuit onze drive om duurzame groei te versnellen.

In 2021 hebben we grote focus voor één van de belangrijkste sectoren in Nederland: de gezondheidszorg. Een grote markt, maar voor ons ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid om aan de ontwikkeling van deze zo belangrijk gebleken sector een bijdrage te gaan leveren.

Wie zee houdt, wint de reis, was in onze beginjaren de leus van onze organisatie. Wie doorzet, koers houdt en wendbaar is, zal zijn doel bereiken. 2021 zal ongetwijfeld een jaar zijn met nog een ruwe zee, maar er is land in zicht. Dankzij de steun van de overheid in de vorm van corona-subsidieregelingen, dankzij de veerkracht van onze klanten en onze medewerkers, dankzij de grote betrokkenheid van onze Raad van Commissarissen en dankzij een belangrijke partner als de gemeente Utrecht, kijken we met vertrouwen naar de toekomst. De deuren gaan weer open en we heten onze bezoekers en gasten, live en online, graag weer van harte welkom. Wij staan er klaar voor.

Albert Arp
CEO Koninklijke Jaarbeurs