Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Duurzaam denken en doen

Onze ambitie om de meest duurzame evenementenlocatie van Europa te zijn, gaat verder dan het bouwen van de nieuwe Jaarbeurs. Ook de organisatie en onze bedrijfsvoering maken we klaar voor de toekomst. We werkten in 2021 onder meer aan slimme afvalverwerking, groene energie, duurzame inkoop, tegengaan van verspilling en ‘groene’ beursconcepten. Dat vraagt van iedereen binnen Jaarbeurs een op duurzaamheid gerichte ‘mindset’. Met drukbezochte (zoom)meetings, gastsprekers, wekelijkse social media posts en voorlichting internaliseerden we duurzaamheid in onze organisatie en daar blijven we aan werken. Dit gaat leiden tot een ‘groene’ cultuurverandering binnen Jaarbeurs, een verandering die we ook onder onze klanten, leveranciers en bezoekers willen faciliteren. Verduurzamen doen we samen.

Vegetarisch en Zero Waste

In 2021 hebben we verder gewerkt aan verduurzaming van de bedrijfsvoering. Daarmee onderscheiden we ons in de sector. Zo is nu meer dan de helft van ons horeca-aanbod tijdens evenementen vegetarisch. Met diverse partners in de keten, met wie we afgelopen jaar zijn gaan samenwerken, maakten we ons horeca-aanbod nog duurzamer en gezonder en gaan we voedselverspilling tegen. Ook werkten we samen met Greendish en Too Good To Go, samenwerkingen die we in 2022 voortzetten.

Met onze afvalpartner ontwikkelden we een plan om afvalstromen nog beter te scheiden. In onze pantry’s staan nieuwe afval-inzamelstations, en door slim gebruik te maken van kleuren en symbolen maken we afvalscheiding voor bezoekers eenvoudig.

Circulaire beurzen

Vorig jaar zijn we gestart met de voorbereidingen voor het aanbieden van duurzamere deelnamepakketten aan exposanten en organisatoren. Ze kunnen vanaf 2023 kiezen voor duurzame standbouw en meubilair van herbruikbare materialen, circulair tapijt en circulaire stoelen en -tafels. Voor onze eigen beurzen gebruiken we dan alleen nog maar duurzame opties.
Op onze eigen beurzen maken we straks ook op inhoud het verschil, door ruim baan te geven aan duurzaamheidsthema’s en -initiatieven, en aan groene start- en scale ups. Zo laten we de markt zien dat duurzaamheid onze prioriteit heeft.

Vitaal, veerkrachtig en inclusief

Vorig jaar hebben we ons vitaliteitsprogramma Jaarbeurs FITaal verder uitgebreid. Medewerkers kunnen laagdrempelig meedoen aan trainingen, webinars en workshops op het gebied van fitheid, mentale gezondheid, veerkracht en persoonlijk leiderschap. Juist in tijden van corona en lockdowns willen wij onze medewerkers optimaal ondersteunen.

In leiderschapsprogramma’s besteden we uitgebreid aandacht aan inclusiviteit en diversiteit. Gendergelijkheid betekent voor Jaarbeurs dat wij streven naar gelijke representatie op alle niveaus.

In 2021 is een nieuw mobiliteitsbeleid ingevoerd. We maakten het OV aantrekkelijker, introduceerden de leasefiets en ook de Shuttel Mobiliteitskaart, waarmee medewerkers gebruik kunnen maken van de OV-fiets en deelauto’s.   

Green Key

In 2021 voerde Jaarbeurs wederom het Golden label van Green Key, het internationale keurmerk voor de meest duurzame bedrijven in de zakelijke markt.

Verder in 2022

Door de lockdowns hebben we nog niet al onze duurzaamheidsinitiatieven kunnen testen. Pilots zijn uitgesteld tot het moment dat we weer opengaan in 2022. Bijvoorbeeld het verwerken van keukenresten in onze eigen composteermachine, cameragebruik om voedselverspilling tegen te gaan en de invoering van het ‘beker-voor-beker-systeem’, waarmee we 99 procent van de bekers willen recyclen.

Sustainable Development Goals

Voor ons Masterplan ‘De nieuwe Jaarbeurs’ zijn de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties een leidraad. Daarbij willen we aan zo veel mogelijk SDG's een bijdrage gaan leveren. Nu al sturen we direct op drie SDG’s: duurzame mobiliteit van klanten, bezoekers en medewerkers, het tegengaan van voedselverspilling en verbetering van de leefbaarheid van de omgeving. Dat laatste doen we door te participeren in de Green Business Club Utrecht en in initiatieven van het Ondernemersfonds Utrecht.

Utrecht, onze stad

Ook in 2021 hebben we bijgedragen aan de omgeving waarin wij opereren. We zorgden voor het huisvesten van brugklasleerlingen tijdens de coronapandemie, voor het inrichten van teststraten en een vaccinatielocatie en voor de opvang van gestrande treinreizigers. 150 laptops die wij niet meer gebruikten, hebben we opgeknapt en geschonken aan studenten, ouderen en werkzoekenden in de stad. In onze horeca zetten we mensen in met een afstand tot de arbeidsmarkt.

'Begrip voor onze soms strenge eisen'

“Je moet er maar mee kunnen omgaan, met de lastigste externe beursorganisator in je portfolio. En dan ook nog één met beurstitels waar Jaarbeurs niet alleen als hallenverhuurder belang bij heeft. Gelukkig hebben wij als ExpoProof met Vakbeurs Openbare Ruimte en Vakbeurs Mobiliteit in Jaarbeurs een betrouwbare partner gevonden. Een prettige samenwerking, open voor suggesties en met begrip voor onze vaak strenge eisen. De mensen bij Jaarbeurs zijn inlevend en weten de juiste vertaalslag te maken.”

Jean Paul Boon, ExpoProof