Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Duurzame organisatie

Jaarbeurs wil toonaangevend en onderscheidend zijn in de sector op het gebied van duurzaamheid. In 2020 hebben we versneld geïnvesteerd, een van de 'COVID-principles', in een duurzame toekomst. We zijn gedreven om klanten, bezoekers en leveranciers een duurzamer Jaarbeurs te laten ervaren. We zetten een significante stap om de meest duurzame beurzen- en evenementenlocatie van Europa te worden.

Vorig jaar hebben we onze duurzaamheidsstrategie gepresenteerd en concrete stappen gezet naar een meest duurzame bedrijfsvoering in alle facetten. Door bijvoorbeeld slim om te gaan met afval, door groene energie van onze eigen zonnepanelen, door een parkeersysteem zonder tickets waarmee we 700.000 kaartjes kunnen besparen. De stad Utrecht heeft grote ambities als duurzame stad; met onze nieuwbouwplannen waarmee wij de meest duurzame evenementenlocatie van Europa worden, bouwen we daar hard aan mee. Als de nieuwe venue straks gerealiseerd is, is de gehele organisatie en daarmee ook de bedrijfsvoering klaar voor die duurzame toekomst.

"Corona houdt ons niet tegen om het duurzaamste evenementen-centrum van Europa te bouwen"

Op weg om de meest duurzame evenementenlocatie van Europa te worden

Onze duurzaamheidsstrategie is gericht op vijf samenhangende pijlers: medewerkers, organisatie, maatschappelijke impact, venue en operatie. We bouwen voort op wat we al doen: we zijn energiezuinig, gebruiken groene stroom, reduceren en scheiden afvalstromen, stimuleren hergebruik, besparen op water, voorkomen voedselverspilling en kopen duurzaam in. In onze nieuwe duurzaamheidsstrategie hebben we bestaande speerpunten en basisprocessen aangescherpt en SMART gemaakt, of ingebed in nieuwe en verregaande duurzaamheidsdoelen, ‑projecten en ‑acties. Enkele voorbeelden per pijler:

  1. Wij investeren in vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers en streven inclusiviteit en gendergelijkheid na.

  2. We verduurzamen onze verhuurlocaties, we stimuleren onze klanten actief om te kiezen voor inkoop van duurzaam meubilair, tapijt en duurzame standbouw.

  3. Onze kantoren worden papiervrij. Ook besparen we straks fors op papier door het gebruik van apps en andere digitals in de communicatie met klanten en bezoekers.

  4. Als in 2021 Jaarbeurs weer opent, zijn onze restaurants 90% vegetarisch. We gebruiken geen plastic disposables meer. Bij leveranciersselectie is duurzaamheid een leidende afwegingsfactor en kiezen we bij voorkeur voor lokale partners. Dankzij onze samenwerking met Coca-Cola besparen we met de introductie van rPET flessen jaarlijks al 5,9K aan CO2-uitstoot.

  5. Duurzaamheid is een vast onderdeel bij de ontwikkeling van eigen beursconcepten, zoals de Vakantiebeurs en BouwBeurs. We onderzoeken de impact van duurzaamheid in een markt en ontwikkelen daarop activiteiten. Daarmee leveren we een bijdrage aan duurzaamheid in markten waarin we actief zijn. Ook werken we aan nieuwe titels gericht op de duurzaamheidsmarkt.

Op alle vijf de pijlers van onze duurzaamheidsstrategie hebben we in 2020 actie ondernomen. Wat we meteen kunnen doen, pakken we op. Bijvoorbeeld als het gaat om onze bedrijfsvoering. Aan de hand van 0-metingen van onder meer CO2-uitstoot, gescheiden afvalstromen, waterverbruik, voedselverspilling en logistieke stromen bepalen we streefdoelen en bijbehorende concrete acties. Waar mogelijk sluiten we partnerships, bijvoorbeeld voor hergebruik van materialen.

Duurzaamheids Expert Team

De verantwoordelijkheid voor uitvoering en implementatie van onze duurzaamheidsstrategie valt direct onder de directie. Het in 2020 opgerichte Duurzaamheids Expert Team bewaakt de voortgang van de verschillende duurzaamheidsprojecten. In het team zijn de bedrijfsonderdelen vertegenwoordigd die betrokken zijn bij de vijf pijlers uit de duurzaamheidstrategie.

Cultuurverandering

De transformatie naar een maximaal duurzame organisatie vraagt het commitment van al onze medewerkers. We hebben allemaal in ons werk te maken met aspecten van duurzaamheid. Hoewel goed op weg, zit volledig duurzaam werken nog niet in ons dna. Bewustwording en het creëren van een sense of urgency moeten zorgen voor versnelling van de noodzakelijke cultuurverandering. In 2020 zijn we gestart met medewerkersbijeenkomsten rond het thema duurzaamheid. In 2021 worden die maandelijks georganiseerd. Hiermee zetten we flinke stappen op het internaliseren van een duurzame verantwoordelijkheid van de organisatie en haar medewerkers.

Nieuwe venue

De nieuwe Jaarbeurs bouwen we volgens de hoogste normen van duurzaamheid en technologie. We houden ons aan de normen van het Klimaatakkoord van Parijs en dragen bij aan de 17 Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties. De geplande ontwikkeling van het Jaarbeursdistrict vergroot de leefbaarheid, duurzaamheid en aantrekkelijkheid van de stad Utrecht. Dat past bij de lange termijn impact op de samenleving die wij willen hebben. Nu al sturen we op de drie SDG’s die onze activiteiten het meeste raken in relatie tot een duurzame samenleving: duurzame mobiliteit van klanten en bezoekers, onder meer met een gecombineerd NS-treinkaartje en Jaarbeurs entreebewijs; het tegengaan van voedselverspilling door samenwerking met de Voedselbank; en verbetering van de leefbaarheid van de omgeving door te participeren in de Green Business Club Utrecht en in initiatieven van het Ondernemersfonds Utrecht.

Green Key

Ook in 2020 waren we in het bezit van het predicaat Green Key Gold, het internationale keurmerk voor vergader- en congreslocaties. Tot de taken van ons nieuwe Duurzaamheids Expert Team behoort het blijven voldoen aan de steeds strengere duurzaamheidseisen van dit certificaat.

Prinses Máxima Centrum

Eind 2020 hebben we onze samenwerking met het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie versterkt. We blijven ons inzetten om fondsen te werven voor de missie van het centrum: ieder kind met kanker genezen met optimale kwaliteit van leven. Dat doen we door bezoekers en exposanten van Jaarbeurs actief te vragen een financiële bijdrage te leveren, door tickets voor evenementen beschikbaar te stellen en door het Prinses Máxima Centrum te helpen bij de organisatie van events. Onze inzet doen we uit respect voor het centrum en sluit aan op onze duurzaamheidsstrategie, waarin gezondheid en welzijn een prominente plek hebben.

'Duurzaam platform in het hart van Nederland'

"Voor een verbonden samenleving is elkaar ontmoeten onmisbaar. Net zoals van elkaar te leren. Om elkaar écht te zien staan zijn en blijven online en fysieke ontmoetingsplekken daarbij van groot belang. De Jaarbeurs is een ankerpunt voor ontmoeting en vernieuwing, waar mensen en organisaties elkaar en de samenleving een stap verder brengen.

Juist in een wereld waarin we steeds meer in snelheid en bubbles leven is het belangrijk om de verbinding te blijven zoeken, met het vizier op een gezamenlijke toekomst. Daarvoor biedt de Jaarbeurs een duurzaam platform in het hart van Nederland. Dat is van grote en blijvende maatschappelijke waarde."

Prof. dr. Kim Putters, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau