Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Hoe we ons grootste kapitaal koesteren

Het tweede coronajaar heeft opnieuw veel gevraagd van onze medewerkers op het gebied van flexibiliteit en aanpassingsvermogen. De lockdowns leidden ertoe dat ook in 2021 veel werd thuisgewerkt. We ondersteunden medewerkers zoveel mogelijk in prettig, gezond en vitaal thuiswerken en hebben krachtig geïnvesteerd in ons vitaliteitsprogramma. Medewerkers konden ieder kwartaal meedoen aan nieuwe workshops van Jaarbeurs FITaal op het gebied van slaap en voeding, ontspannen en bewegen, en het versterken van je veerkracht. Deelnemers gaven aan dat zij door het vitaliteitsprogramma meer bewustwording, rust en (werk)plezier ervoeren.

Vitaal en veerkrachtig

Uit het vorig jaar gehouden medewerkersonderzoek blijkt dat medewerkers een positieve mindset hebben, vertrouwen in de toekomst en juist nu willen innoveren. Maar liefst 92% van de medewerkers vulde het onderzoek in. De onderdelen bevlogenheid, betrokkenheid en werksfeer scoorden hoog. Ook de eigen teams en Jaarbeurs als werkgever werden hoog gewaardeerd. Als verbeterpunt kwamen de eigen ontwikkelingsmogelijkheden naar voren. Daar zijn we mee aan de slag gegaan. Met het online learningplatform GoodHabitz werken medewerkers thuis verder aan hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Het aanbod is breed: van Excel, commerciële vaardigheden en inspirerend leiderschap tot omgaan met veranderingen en mindfulness. Ook kunnen medewerkers LinkedIn-trainingen volgen. Er namen 168 medewerkers actief aan deel. In totaal zijn 143 trainingen afgerond. 

Samenwerken als kracht

In 2021 hebben we de aanpassing van ons organisatiemodel afgerond. Onze nieuwe structuur is nog sterker gemodelleerd rond het organisatieproces van beurzen en evenementen. Medewerkers werden opgeleid in een vernieuwde of andere functie, vacatures zijn vervuld en nieuwe teams zijn gevormd.

De volgende stap is focus op persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en het opstellen van individuele doelen, zoals geformuleerd in ons Performance & Reward beleid. Het gaat dan onder meer om het stimuleren van eigenaarschap, ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en prestatieverbetering.

Vol vertrouwen verder

Als waardering voor de medewerkers en als teken van vertrouwen in de toekomst verhoogde Jaarbeurs de salarisschalen per 1 januari 2022 met 2,25%. Voor medewerkers met ruimte in de schaal verhoogden we de salarissen met 4% van het maximum van de schaal. Omdat thuiswerken een constante is geworden, kregen medewerkers een eenmalige bijdrage voor het inrichten van een thuiswerkplek. Ook is een regeling tegemoetkoming in thuiswerkkosten in het leven geroepen.

Minder zieke collega's

Ook in 2021 daalde het ziekteverzuim onder Jaarbeursmedewerkers: van 5,0% (2020) naar 4,0%. We zetten jaar na jaar fors in op het verlagen van het ziekteverzuim, en dat werpt zijn vruchten af. Managers worden goed getraind in de begeleiding van medewerkers.

Diversiteit en inclusie

Jaarbeurs wil een goede afspiegeling zijn van de Nederlandse samenleving. Daarbij streven we naar een diverse samenstelling van ons personeelsbestand en naar een inclusieve organisatie.