Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Hechte organisatie met een dynamische werkomgeving

De coronacrisis had veel impact op Jaarbeurs in 2020. Jaarbeurs heeft lang kunnen uitstellen dat er maatregelen genomen moesten worden. Helaas hebben we in het laatste kwartaal van 2020 toch een pijnlijk besluit moeten nemen en afscheid genomen van een aantal collega’s. Hen hebben we zo goed mogelijk begeleid naar een nieuwe stap in hun loopbaan. Daarvoor is een passend sociaal plan met vakbond FNV afgesloten.

Tegelijkertijd heeft Jaarbeurs hard gewerkt aan het bieden van perspectief voor medewerkers die in dienst bleven. Het nieuwe organisatiemodel biedt nieuwe kansen en vraagt nieuwe vaardigheden van medewerkers. Persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit zijn leidende thema’s in het personeelsbeleid.

Blik vooruit

De coronacrisis zorgde ervoor dat we ons organisatiemodel versneld hebben aangepast en beter hebben opgebouwd rondom het evenementenproces. Een belangrijk onderdeel van deze organisatieverandering was het herplaatsen van medewerkers in nieuwe of andere functies die beter passen bij wat Jaarbeurs nodig heeft om toekomstbestendig te blijven. In het nieuwe model is meer aandacht voor conceptontwikkeling en voor digitalisering.

  • * Aantal fte in Nederland zonder 'jobbers' (5).

Thuiswerken en vitaliteit

Ook voor Jaarbeursmedewerkers was 2020 het jaar waarin veel thuis werd gewerkt. Om iedereen zo vitaal mogelijk te houden tijdens het thuiswerken, ook in 2021, is Jaarbeurs gestart met een vitaliteitsprogramma. Dit programma geeft praktische tips over vitaal thuiswerken, veerkracht, goed slapen en gezonde voeding. Hiermee verwachten we dat iedereen zo gezond mogelijk de crisis door kan komen. Daarnaast was het dankzij online learningplatform GoodHabitz voor medewerkers mogelijk om thuis verder te werken aan hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Op dit platform vinden medewerkers webinars over en trainingen in bijvoorbeeld commerciële vaardigheden, inspirerend leiderschap en persoonlijke kracht.

Sinds 2020 organiseert een groep collega's onder de naam FITaal verschillende activiteiten, workshops en presentaties rondom vitaliteit. Ze richten zich hierbij met name op vitaliteits- en gezondheidsthema's als een goede werkplek, met plezier naar je werk gaan en mentale en fysieke gezondheid.

Diversiteit en inclusie

Jaarbeurs wil dat iedereen zich welkom en gehoord voelt. Ook wil Jaarbeurs een goede afspiegeling van de Nederlandse samenleving zijn. We hebben de overtuiging dat Jaarbeurs nog diverser en inclusiever kan worden dan zij nu al is. We hebben de ambitie onze diversiteit te vergroten en zichtbaarder te maken wat betreft sociale achtergrond, opleiding, ervaring, leeftijd, geloofsovertuiging of seksuele geaardheid. We denken dat Jaarbeurs hierdoor een nog betere organisatie wordt en betere prestaties kan leveren. Voor 2021 gaan we hiervoor initiatieven ontwikkelen, onder meer op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie. We starten met het betrekken van managers bij het formuleren van de ambitie op dit onderwerp.

Preventief ziekteverzuim tegengaan

In 2020 daalde het ziekteverzuim onder Jaarbeursmedewerkers naar 5,04% (2019: 6,1%). De afgelopen twee jaar heeft Jaarbeurs fors ingezet op het verlagen van het ziekteverzuim. Zo wordt bedrijfsmaatschappelijk werk snel ingeschakeld en is er voor alle medewerkers een preventief spreekuur, waar zij mogelijke gezondheidsproblemen met de bedrijfsarts bespreken om erger te voorkomen.

Ook is de ondersteuning voor managers verbeterd. Zo traint Jaarbeurs sinds 2019 alle managers gerichter in hoe zij beter kunnen omgaan met medewerkers die zich ziek melden en hoe zij zieke medewerkers goed kunnen begeleiden, om zo bij te dragen aan een spoedig herstel. En hoe ze de eerste signalen van een burn-out bij medewerkers op tijd kunnen herkennen. Deze aanpak heeft in 2020 ziekteverzuim voorkomen en wordt in 2021 doorgezet.

Performance & Reward

Jaarbeurs startte 2020 met de uitrol van het nieuwe Performance & Reward beleid. Dit beleid bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel betreft nieuwe arbeidsvoorwaarden, vooraf vastgestelde salarisverhogingen en het stoppen met het  beoordelingssysteem van medewerkers. Het tweede onderdeel richt zich op de prestatieontwikkeling van medewerkers, zoals het stimuleren van eigenaarschap, ontwikkeling en prestatieverbetering, evenals het opstellen van individuele doelen. Dit onderdeel is uitgesteld tot 2021, omdat de focus van Jaarbeurs door de coronacrisis op versnelde invoering van het nieuwe organisatiemodel kwam te liggen. 

Vertrouwen in de toekomst

Om te laten zien dat Jaarbeurs vertrouwen heeft in de toekomst en in haar medewerkers, heeft Jaarbeurs alle salarisschalen met 1% verhoogd. Daarnaast begrijpt Jaarbeurs dat de coronacrisis ook voor blijvende veranderingen heeft gezorgd, zoals meer thuiswerken en anders of minder reizen. Daarom komt Jaarbeurs in 2021 voor alle medewerkers met thuiswerk- en mobiliteitsregelingen. Hiermee probeert Jaarbeurs zo goed mogelijk te reageren op de veranderingen voor Jaarbeursmedewerkers en hen zoveel mogelijk te ondersteunen in prettig en gezond werken.