Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Nieuwe Jaarbeurs: door de crisis heen kijken

De toekomst van Jaarbeurs is verzekerd, ook na de coronacrisis. Nadat de gemeente Utrecht eind 2019 het masterplan ‘De Nieuwe Jaarbeurs’ enthousiast heeft ontvangen, hebben we in 2020 samen gewerkt aan de vervolgstappen.

Ons plan bestaat uit twee delen: het bouwen van de nieuwe Jaarbeurs, het meest slimme, duurzame en gastvrije beurs-, event- en congrescentrum van Europa. En het bijdragen aan een bruisend Beurskwartier, een levendige en veelzijdige wijk rondom Jaarbeurs om te wonen, werken en recreëren.

Ruimte voor groei

Met de nieuwe Jaarbeurs willen we het meest slimme, duurzame en gastvrije beurs-, event- en congrescentrum realiseren. Een plek, in het hart van Utrecht, waar we ruimte bieden aan groei van mensen, organisaties, markten en industrieën. De nieuwe Jaarbeurs wordt compacter, terwijl er tegelijkertijd meer gebruik gemaakt gaat worden van buitenruimten, zoals een groen en duurzaam dak. Bij de nieuwe Jaarbeurs kunnen straks meer evenementen en beurzen georganiseerd worden dan in de huidige hallen.

Meer dan alleen een hallencomplex

Jaarbeurs transformeert de komende jaren van een introvert, gesloten hallencomplex naar een gastvrije venue die zich opent naar de stad. De nieuwe Jaarbeurs wordt het kloppend hart van een nieuwe wijk: het Beurskwartier. Deze wijk biedt straks ruimte voor onderwijs en bedrijven om samen te werken aan slimme, groene en gezonde oplossingen voor de toekomst die passen bij een duurzaam Utrecht en een duurzaam Nederland. Ook is er in het Beurskwartier plek om te wonen en te recreëren. Het wordt een leefbare en aantrekkelijke plek die Utrecht en Jaarbeurs onlosmakelijk met elkaar blijft verbinden. De bouw van de nieuwe Jaarbeurs en van het Beurskwartier zal naar verwachting in 2024  starten.

"De Nieuwe Jaarbeurs en het Beurskwartier dragen bij aan een duurzame en innovatieve toekomst voor Utrecht"

Samen met én voor Utrecht

De nieuwe Jaarbeurs en het Beurskwartier slagen alleen door een goede samenwerking met de gemeente Utrecht. Deze samenwerking heeft in 2020 verder vorm gekregen. Na de presentatie van het masterplan in december 2019 gaf het College van Burgemeester en Wethouders akkoord om dit plan samen tot een omgevingsvisie uit te werken. Hiervoor hebben we eerst een startnotitie opgesteld, waarin procesafspraken tussen Jaarbeurs en de gemeente Utrecht zijn vastgelegd. Dit startdocument heeft de gemeenteraad in november 2020 vastgesteld en vormt de basis voor de vervolgstap: het gezamenlijk opstellen van de omgevingsvisie. Deze omgevingsvisie borgt straks de ambities voor de nieuwe Jaarbeurs en het Beurskwartier, en geeft ook meer zekerheid over de opbrengsten die te behalen zijn met de gebiedsontwikkeling. Volgens planning stelt de gemeenteraad deze omgevingsvisie begin 2022  vast, waarna we samen investeringsbesluiten kunnen nemen.

'Toekomstplannen waar de ambitie vanaf spat'

"Op 6 mei 1916 werd in de burgemeesterskamer van het Utrechtse stadhuis de ‘Vereeniging tot het houden van jaarbeurzen in Nederland’ opgericht. Inderdaad, dit jaar is dat 105 jaar geleden. Ook toen verkeerde ons land in een crisis. Tijdens de Eerste Wereldoorlog verloor Nederland zijn internationale handelscontacten, zodat we op onszelf waren aangewezen. Daar moesten Nederlandse bedrijven producten die we voorheen importeerden, nu zelf maken. Hierdoor groeide de binnenlandse handel en ontstond behoefte aan een centraal punt, waar binnenlandse handelscontacten gelegd konden worden. Het oog viel al snel op het centraal gelegen Utrecht.

In 1917 was het zover: in barakken op het Janskerkhof en het Vredenburg en in de gebouwen van de fruithal en de graanbeurs op het Vredenburg vond de eerste voorjaarsbeurs plaats. Vanaf het begin was de Jaarbeurs een groot succes. Het personeel van de Jaarbeurs werd in die eerste jaren ‘geleend’ van de gemeente Utrecht. Nog altijd draagt de gemeente de Koninklijke Jaarbeurs een warm hart toe. De economische waarde voor de stad Utrecht en de regio is niet te onderschatten en de miljoenen bezoekers die ieder jaar naar Utrecht komen voor de vele beurzen, congressen, vergaderingen en andere bijeenkomsten ontvangen wij met open armen.

Destijds was de Jaarbeurs een succesvol antwoord op de economische crisis tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ik ben ervan overtuigd dat u die rol ook de komende jaren weer kunt vervullen. Zeker met de plannen voor de nieuwe Jaarbeurs, dat meer onderdeel van de stad wil worden. Naast nieuwe, duurzame hallen moet het huidige Jaarbeursterrein straks een plek worden om te wonen, werken en ontspannen. Toekomstplannen waar de ambitie vanaf spat. Ik volg deze ontwikkeling met veel belangstelling, maar first things first, want uiteraard hoop ik van harte dat de Koninklijke Jaarbeurs binnen afzienbare tijd zoals vanouds weer op volle toeren kan draaien."

Sharon A.M. Dijksma, burgemeester van Utrecht