Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

'Pak de kansen die Jaarbeurs je biedt'

Hoe herken je dé Jaarbeurs-medewerker? Die heeft passie voor zijn vak, gaat slim te werk, is fair naar iedereen toe en toont lef door vaak het onbekende op te zoeken. Jaarbeurs stimuleert dit gedrag door mee te werken aan de ambities van haar medewerkers. Accountmanager Joyce van de Hoef heeft dit in 2019 zelf mogen ervaren: ‘Jaarbeurs heeft mij vorig jaar een aantal mooie kansen geboden, die passen bij mijn ambitie en die ik dan ook met beide handen heb aangegrepen.’

Ambitie voor Jaarbeurs

Jaarbeurs helpt haar medewerkers graag bij het waarmaken van hun ambities. Daarom schreef de directie van Jaarbeurs begin 2019 een wedstrijd uit onder alle medewerkers. De opdracht? Overtuig Jaarbeurs van je ambitie en maak kans op een opleidingsbudget van 1500 euro. Die prijs ging uiteindelijk naar Joyce. ‘De ambitie die ik instuurde was, dat ik mij verder wilde ontwikkelen op het gebied van strategie en leiderschap. De kwaliteiten die ik mij vervolgens eigen maakte zou ik dan gaan uitdragen richting Jaarbeurs en onze klanten. Van het opleidingsbudget ben ik de opleiding HBO Management gaan volgen.’

Ontwikkelen op de werkvloer

Ook op de werkvloer biedt Jaarbeurs ruimte aan medewerkers die zich verder willen ontwikkelen. Als je als medewerker je wensen uitspreekt en onderbouwt, dan kijkt Jaarbeurs graag wat er mogelijk is. Op deze manier wist Joyce in 2019 extra kansen voor zichzelf te creëren, buiten haar eigen projecten om. ‘Zo ben ik gestart als buddy voor nieuwe medewerkers en ben ik als key user betrokken bij de uitrol van Ungerboeck. Dit is een systeem voor verkoop en organisatie van beurzen, evenementen, vergaderingen en congressen. Ik help mijn collega's om vertrouwd te raken met het systeem en ik denk mee over de toepassing van het systeem op strategisch niveau. Dat Jaarbeurs mij deze ruimte biedt, is heel waardevol voor het waarmaken van mijn ambitie.’