Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Het tweede jaar van de coronacrisis

In de eerste maanden van 2021 was Nederland in lockdown en konden er beperkt live evenementen plaatsvinden. Wel waren we gastheer van een groot nationaal experiment op donderdag 20 mei. ‘Event Summit’ was door de regering aangewezen als Fieldlab-evenement, om te onderzoeken hoe zakelijke evenementen veilig en verantwoord konden plaatsvinden gedurende de pandemie.

Eind september versoepelden de coronamaatregelen van de overheid en kon Jaarbeurs de deuren tijdelijk weer helemaal openen. De Kampeer & Caravan Jaarbeurs in oktober was het eerste grote publieksevenement na het uitbreken van de coronapandemie. Bijna 35.000 bezoekers bezochten hét kampeerevent van Nederland, fors meer dan we verwachtten. We verwelkomden ook weer bezoekers bij onder meer Kreadoe, TBX, Zorg & ICT en ICT & Logistiek. Totdat midden november de coronamaatregelen onverwachts toch weer aangescherpt moesten worden en de deuren weer dicht moesten voor grote evenementen.

In de openingsperiode van september tot november faciliteerden en organiseerden we tientallen live events, seminars en congressen en was Jaarbeurs weer vooral dé live ontmoetingsplaats. Half november schakelden we weer volledig over naar online en hybride. Alleen een paar meetings vielen onder de uitzonderingspositie. We verschoven in samenspraak met onze klanten de meeste grote evenementen naar 2022. Ook werd er gebruikgemaakt van de online mogelijkheden. Met onze internationale dochterondernemingen wisselden we veel kennis en ervaring uit over het organiseren van online en hybride evenementen. Dit kwam de propositie ten goede.

Wat was wel nog mogelijk en wat niet? In samenspraak met de gemeente Utrecht werden de landelijke richtlijnen vertaald. Als evenementen wel plaats konden vinden, bekeken we per evenement hoe de veiligheid van de bezoeker optimaal gegarandeerd kon worden en hoe we binnen die kaders een sfeervol en succesvol evenement konden laten plaatsvinden. 

De waardering voor de live beurzen en events die doorgang konden vinden was hoog, ook al vonden sommige evenementen door de marktonzekerheid in afgeslankte vorm plaats. Ook al waren bezoekersaantallen nog niet op het niveau van voor corona, wel gaven exposanten in enquêtes door een externe partij aan boven verwachting tevreden te zijn over de kwaliteit van het bezoek en de resultaten.

Leren van de praktijk

De korte periode dat Jaarbeurs in 2021 volop draaide, stelde ons in staat te toetsen of onze strategie van vernieuwing ook in de praktijk meerwaarde creëert voor bezoekers en exposanten. Met onze innovaties zijn we in staat de beleving en ervaring van klanten en bezoekers te verbeteren, en op individueel niveau beter te faciliteren. Zodra we in 2022 weer opengaan, scherpen we beursconcepten, digitale services, de uitvoering van events en ondersteunende bedrijfsprocessen verder aan.

Onverminderd vertrouwen

De urgentie om beter en sterker uit de crisis te komen – Back2Better – was in 2021 overal binnen Jaarbeurs voelbaar. Met zoommeetings, open dialogen, onze interne communicatie-app Jappie én aandacht en zorg voor elkaar, hielden we het perspectief van Back2Better levend. Samen zorgden we voor verbinding, plezier, vertrouwen, vernieuwing en verbetering. In 2022 bouwen we verder aan een open bedrijfscultuur.

De betrokkenheid van de overheid maakte dat we onze bedrijfsvoering konden doorzetten, onder meer door de verruiming en voortzetting van de NOW- en TVL-regeling, voor bedrijven die (extra) getroffen werden door de coronacrisis.

Winnende poster

Sinds 1917 heeft Jaarbeurs een traditie van affiches, gemaakt door Nederlandse ontwerpers. Om te vieren dat de deuren in september na de lockdown weer open mochten, hebben we samen met HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht) studenten uitgedaagd om een affiche voor de opening te maken. Het winnende ontwerp van Peter Roeleveld en Noah van de Wetering is prominent te zien geweest in en om de Jaarbeurs en bevestigde symbolisch dat Jaarbeurs crisisbestendig is.

Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

Op meerdere manieren zetten wij ons in voor onze partner, het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Zo werven we fondsen tijdens events en ondersteunen we het specialistische kinderziekenhuis bij het organiseren van bijeenkomsten. Dat gebeurde onder meer op de Kreadoe en de Kampeer- en Caravan Jaarbeurs. Vorig jaar hebben we voor onze beurzen en evenementen speciale inzamelpunten voor statiegeldflesjes in het leven geroepen. Het statiegeld – in een normaal jaar rond de € 35.000 – gaat naar het Prinses Máxima Centrum. Het helpt ons meteen om de flesjes gescheiden in te zamelen. Ook organiseerden medewerkers een sportieve actie voor het Máxima, met een opbrengst van € 27.000.

De Jaarbeurs voor één dag

Na een wedstrijd in samenwerking met RTV Utrecht, won prijswinnaar ADSU een dag lang de sleutels van de Jaarbeurs. ADSU is een Utrechts samenwerkingsverband van 16 organisaties in de verstandelijk gehandicapten-, verslaving- en geestelijke gezondheidszorg. De dag staat gepland in 2022.

JINC

Jinc Baas van Morgen stond in het teken van ‘Gelijke kansen op de werkvloer’. JINC richt zich op jongeren uit wijken met een sociaaleconomische achterstand. Op 10 juni namen ruim 550 basisschoolkinderen en vmbo’ers voor één dag de stoel over van CEO’s, directeuren en politici door heel Nederland. De 12-jarige Chamea nam dit keer online plaats op de stoel van onze CFO Franka Morssink.

Phoenix Award 2021: van tegenslag een succes maken

In mei namen we met trots de Phoenix Award 2021 in ontvangst. De prijs werd tijdens de Big Improvement Day overhandigd en is een jaarlijkse prijs voor ondernemingen die succesvol met grote tegenslag zijn omgegaan. Jaarbeurs heeft volgens de jury doorzettingsvermogen en veerkracht getoond door de coronapandemie aan te grijpen als kans om versneld te investeren in duurzaamheid, digitalisering en nieuwe beursconcepten.

'Live ontmoeten is voor onze achterban essentieel'

“Een paar keer per jaar organiseren we vanuit Medisch Contact, het vakblad van artsenfederatie KNMG, een event over medische aangelegenheden. In 2019 bestond ons vakblad 75 jaar. Een bijzondere mijlpaal die we wilden vieren met een jubileumevent 'De dokter en de taal'. We hadden een mooi, interactief programma met workshops, lezingen en cabaret. In Jaarbeurs vonden we een prachtige, centrale locatie. Maar corona dwarsboomde de plannen. We hebben het event twee keer moeten uitstellen. Een volledig online editie doen, vonden we geen optie aangezien het ontmoeten voor onze achterban zo belangrijk en stimulerend is. Ook een event in de proefopstelling van het FieldLab paste niet bij ons concept. Jaarbeurs heeft zich al die tijd begripvol en flexibel opgesteld. Ondanks dat het iedereen drie keer werk heeft gekost. Dat is service. Op 28 september kon het uitgestelde event eindelijk doorgaan. Een sterkprogramma, een in het oog springende sponsormarkt en een goed – vegatarisch! – horeca-aanbod. We kijken terug op een strak georganiseerd evenement in een prachtige ambiance.”

Evert Pronk, adjunct-hoofdredacteur Medisch Contact