Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Samen bouwen aan waardevolle ontmoetingen

Toen premier Rutte half maart de intelligente lockdown aankondigde en wij onze deuren moesten sluiten, brak voor iedereen binnen onze organisatie een drukke periode aan. We zijn meteen intensief het gesprek aangegaan met onze klanten: hoe verder? In goed overleg hebben we in de weken en maanden die volgden zoveel mogelijk evenementen die geen doorgang konden hebben, doorgeschoven naar later in het jaar. Uiteindelijk werd steeds duidelijker dat er in 2020 helemaal geen grote live-events meer mogelijk zouden zijn.

De gesprekken met onze klanten en leveranciers waren en zijn gericht op het bestendigen van de relatie voor de lange termijn, en het elkaar helpen in de nieuw ontstane situatie, met oog en oor voor hun belangen en situatie. 2020 was een jaar waarin de strategische keuze voor een intense klantfocus een belangrijke houvast bleek.