Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Verslag van de RvC

De Raad van Commissarissen (‘de RvC’, of ‘de Raad’) kijkt terug op een veeleisende periode bij Jaarbeurs, waarin de Raad ook zelf aan de slag moest.

Risicoparagraaf

Het risicobeheersingsbeleid van Jaarbeurs, onder verantwoordelijkheid van de directie, is een integraal onderdeel van haar strategisch beleid.

Personalia RvC en directie Jaarbeurs

Mevrouw C.P.M. (Carla) Moonen is in maart 2022 toegetreden tot de raad van commissarissen als opvolger van mevrouw P.G. (Pamela) Bouwmeester.