Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Personalia RvC en directie Jaarbeurs

Raad van Commissarissen in 2021

De heer E.K. (Evert) Greup

   

Voorzitter
Benoeming per 1-12-2016, herbenoemd per 1-12-2020
Voorzitter Bouwcommissie
Lid Selectie- en Remuneratiecommissie

Nevenfuncties

Lid Raad van Commissarissen Sofam (voorzitter) , LVG Nederland

 

Lid bestuur Deka Development Foundation, Stichting DOB Tree, Essentia Foundation, Stichting Flowfund, ForestPeace Foundation, Fred Foundation en Vogelgezang Foundation

 

Voormalig CEO VvAA Groep en Kempen & Co

Mevrouw P.G. (Pamela) Boumeester

Vicevoorzitter
Benoeming per: 1-1-2011
Afgetreden per 31-12-2021
Voorzitter Selectie- en Remuneratiecommissie
Lid Bouwcommissie

Nevenfuncties

Beroepscommissaris;

  

- Voorzitter Raad van Commissarissen H&S

  

- Voorzitter Raad van Commissarissen Vebego

  

- Voorzitter Raad van Commissarissen WPG Executive Coach

 

Non Executive Director Global Via SA, Madrid

 

Raad in Ondernemingskamer

 

Lid STAK MerweOord

  

Lid Bestuur KF Heinstichting

De heer W. (William) Bontes

Benoeming per: 14-12-2017, herbenoemd 14-12-2021
Voorzitter Auditcommissie
Lid Bouwcommissie

Nevenfuncties

CFO Louwman Groep

 

Voorzitter arbitragecommissie Coöperatie OV Chipkaart Lid

 

Lid Raad van Toezicht STER (Stichting Etherreclame)

 

Lid Raad van Commissarissen van Bergman Medical Care

Mevrouw R. (Rachelle) van der Linden

Benoeming per: 1-7-2018
Lid Auditcommissie

Nevenfuncties

Directeur Creatinc (creatief ondernemer)

 

Lid Raad van Commissarissen Albron

De heer W. R. (Winston) Gerschtanowitz

Benoeming per: 1-7-2018

Nevenfuncties

Ondernemer en aandeelhouder van meerdere bedrijven

  

Oprichter en medebestuurder van DFFRNT Media B.V.

  

Presentator van verschillende tv-programma's

Mevrouw C.P.M. (Carla) Moonen is in maart 2022 toegetreden tot de raad van commissarissen als opvolger van mevrouw P.G. (Pamela) Bouwmeester.

Directie in 2021

De heer A.C (Albert) Arp

   

CEO, per 16 maart 2016
Uit dienst per 31 december 2021

Nevenfuncties

Lid Raad van Commissarissen zorgverzekeraar VGZ (t/m 25 oktober 2021)

 

Lid Raad van Commissarissen Domus Magnus B.V.

 

Lid bestuur Stichting Administratiekantoor V.O.Zee (verenigde ondernemingen familie Zeeman)

 

Chairman Board of directors VNU Exhibitions Asia (Shanghai)

 

Chairman Board of directors VNU Asian Pacific (Bangkok) (t/m 31 december 2021)

 

Vice-Chairman UFI Europe - Global Association of the Exhibition Industry (t/m 31 december 2021)

Mevrouw F.J.M. (Franka) Morssink

CFO, per 1 december 2016

Nevenfuncties

Lid Raad van Commissarissen Rabobank Utrecht

 

Lid Raad van Toezicht NTR

 

Lid Raad van Toezicht Kalsbeek College (tot 1 oktober 2021)

 

Member Board of directors VNU Exhibitions Asia (Shanghai)

De heer P.J.A. (Peter) van der Veer

CCO, per 23 september 2019
Uit dienst per 30 november 2021

Nevenfuncties

geen

De heer H.M. (Heiko) Stutzinger

COO, per 1 december 2021

Nevenfuncties

Member Board of directors VNU Asia Pacific (Bangkok) vanaf 20-12-2021

Franka Morssink is CEO ad interim van 1 januari 2022 tot 1 juli 2022. Zij wordt per 1 juli 2022 opgevolgd door Jeroen van Hooff. Per 1 juni 2022 treedt Franka Morssink uit dienst als CFO en zal worden opgevolgd door Pascal van Gool.