Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Personalia RvC en directie Jaarbeurs

Raad van Commissarissen (foto genomen vóór maart 2020)

Van links naar rechts: W. Bontes, P. Boumeester, E. Greup, R. van der Linden, W. Gerschtanowitz.

De heer E.K. (Evert) Greup

   

Voorzitter
Benoeming per 1-12-2016
Voorzitter Bouwcommissie
Lid Selectie- en Remuneratiecommissie

Nevenfuncties

Lid Raad van Commissarissen/Toezicht Sofam, LVG Nederland

 

Lid bestuur Deka Development Foundation, Stichting DOB Tree, Essentia Foundation, Stichting Flowfund, ForestPeace Foundation, Fred Foundation, Stichting Kiem, Stichting LGP, Vogelgezang Foundation en Stichting VOx Impuls

   

Mevrouw P.G. (Pamela) Boumeester

Vicevoorzitter
Benoeming per: 1-1-2011
Voorzitter Selectie- en Remuneratiecommissie
Lid Bouwcommissie

Nevenfuncties

Beroepscommissaris;

  

- Voorzitter Raad van Commissarissen H&S

  

- Voorzitter Raad van Commissarissen Vebego

  

- Voorzitter Raad van Commissarissen WPG Executive Coach

 

Non Executive Director Global Via SA, Madrid

 

Raad in Ondernemingskamer

 

Lid STAK MerweOord

 

Lid Bestuur KF Heinstichting

 

Voorzitter Stichting RHDHV

De heer W. (William) Bontes

Benoeming per: 14-12-2017
Voorzitter Auditcommissie
Lid Bouwcommissie

Nevenfuncties

CFO Louwman Groep

 

Voorzitter van de arbitragecommissie Coöperatie OV Chipkaart Lid

 

Raad van Commissarissen STER (Stichting Etherreclame)

Mevrouw R. (Rachelle) van der Linden

Benoeming per: 1-7-2018
Lid Auditcommissie

Nevenfuncties

Directeur Creatinc (creatief ondernemer)

 

Lid Raad van Commissarissen Albron

De heer W. (Winston) Gerschtanowitz

Benoeming per: 1-7-2018

Nevenfuncties

Ondernemer en aandeelhouder van meerdere bedrijven

  

Oprichter en medebestuurder van DFFRNT Media B.V.

  

Presentator van verschillende tv-programma's

Directie

Van links naar rechts: Franka Morssink, Albert Arp, Peter van der Veer (foto genomen vóór maart 2020).

De heer A.C (Albert) Arp

   

CEO, per 16 maart 2016

Nevenfuncties

Lid Raad van Commissarissen zorgverzekeraar VGZ

Lid Raad van Commissarissen Domus Magnus B.V.

Lid bestuur Stichting Administratiekantoor V.O.Zee (verenigde ondernemingen familie Zeeman)

Chairman Board of directors VNU Exhibitions Asia (Shanghai)

Chairman Board of directors VNU Asian Pacific (Bangkok)

Vice- Chairman UFI Europe - Global Association of the Exhibition Industry

Mevrouw F.J.M. (Franka) Morssink

   

CFO, per 1 december 2016

Nevenfuncties

Lid Raad van Commissarissen Rabobank Utrecht

Lid Raad van Toezicht NTR

Lid Raad van Toezicht Kalsbeek College

Member Board of directors VNU Exhibitions Asia (Shanghai)

De heer P.J.A. (Peter) van der Veer

   

CCO, per 23 september 2019

Nevenfuncties

geen