Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Verslag van de RvC

'Terugkijken op een veeleisende periode'

De Raad van Commissarissen (‘de RvC’, of ‘de Raad’) kijkt terug op een veeleisende periode bij Jaarbeurs, waarin de Raad ook zelf aan de slag moest. Want terwijl Jaarbeurs in Utrecht maar een paar maanden open kon zijn in 2021, onze grootste beurs - de vakbeurs voor de agrarische sector ‘VIV’ in Thailand - naar 2022 uitgesteld moest worden en alleen de activiteiten in China een positieve bijdrage aan het resultaat leverden, moest de Raad in het vierde kwartaal aan de slag met het zoeken van een goede opvolger voor de CEO Albert Arp.

Albert Arp is begin 2016 vanuit de zorgsector overgestapt naar Jaarbeurs en heeft ons bedrijf succesvol naar een volgende fase gebracht. De RvC zou er blij mee zijn geweest als hij in de komende jaren zelf verder vorm had gegeven aan de uitgezette lijnen, maar ‘de zorg’ trok uiteindelijk aan het langste eind. Sinds 1 januari 2022 is hij terug in die sector, als CEO van Cardiologie Centra Nederland.

Niet toevallig is Jaarbeurs in de afgelopen jaren de zorgsector meer gaan ondersteunen en faciliteren, onder meer met de Dutch Health Hub, en dat zal ook zo blijven. Een goede CEO richt de organisatie zo in dat belangrijke nieuwe initiatieven niet afhankelijk zijn van haar of zijn blijvende leiding, en dat heeft Albert Arp ook gedaan. Zo ook met de ontwikkelingen bij Jaarbeurs met thema’s als digitalisering, duurzaamheid en ‘De Nieuwe Jaarbeurs’ – die zullen geen relevantie en aandacht verliezen.

De RvC spreekt dan ook graag in dit verslag haar bijzondere dank uit aan Albert Arp voor zijn uitstekende leiding aan de organisatie gedurende bijna 6 jaar.

De werving van een nieuwe CEO heeft, na een gedegen selectieproces, geleid tot de aanstelling van Jeroen van Hooff per 1 juli 2022, op het moment van schrijven nog CEO van Easyfairs Nederland. Easyfairs Nederland is een klant van Jaarbeurs, en tevens ‘concullega’. Zo’n benoeming is dus delicaat, zeker in een tijd dat de sector het moeilijk heeft. We zijn blij en dankbaar dat dit na overleg met Easyfairs tot stand kon komen, en kijken uit naar zijn komst. Voorafgaand aan zijn benoeming tot CEO van Easyfairs Nederland in 2017, vervulde Jeroen diverse managementposities bij Manpower en Randstad.

De RvC heeft voorts in 2021 als klankbord gediend bij de interne benoeming van Heiko Stutzinger tot COO. Na 10 jaar te hebben gewerkt in een breed veld van consultancy, is Heiko in 2008 in dienst getreden van branchegenoot Messe Düsseldorf waarvoor hij sinds 2015 managementfuncties in Azië vervulde – tot zijn komst naar Jaarbeurs (VNU Asia Pacific) begin 2019.

De Raad heeft in oktober 2021 met de CFO Franka Morssink besproken dat zij in de interim-periode - tot de komst van Jeroen van Hooff - de CEO-functie waarneemt, en heeft een nieuwe commissaris gezocht en (begin 2022) aangetrokken: Carla Moonen.

Dat laatste hield verband met het afscheid van de vicevoorzitter van de RvC, Pamela Boumeester, eind 2021. De RvC heeft haar de afgelopen jaren bij herhaling gevraagd commissaris te blijven, ook al was de tweede termijn al geruime tijd verstreken. Na 11 jaar kwam er toch een keer een eind aan. Pamela Boumeester bracht niet alleen ervaring en ‘wijsheid’ in onze dialogen, maar was ook de centrale kracht voor de vernieuwing van de afgelopen jaren doordat zij als voorzitter van de benoemingscommissie aan de basis stond van de aanname van Albert Arp in 2016 en vervolgens alle leden van de RvC. Alle reden voor een welgemeend ‘dankjewel!’.

Met de benoeming van Carla Moonen vervullen wij niet alleen onze wens om een ervaren commissaris toe te voegen, maar ook om de diversiteit verder te verstevigen. Geen van de andere commissarissen heeft ervaring bij de overheid resp. in de politiek. Mede in het kader van de brede maatschappelijke rol die Jaarbeurs heeft en ook wil spelen, zijn wij dan ook zeer verheugd met haar komst.

In maart 2022 liet Franka Morssink weten dat zij per 1 juli 2022 een fantastische baan als lid van de Raad van Bestuur bij zorginstelling Philadelphia had geaccepteerd; dat is zonder meer een felicitatie waard. Hoewel dit voor Jaarbeurs niet erg gelegen komt, overheerst bij de RvC de dankbaarheid voor haar belangrijke bijdrage in de afgelopen 5 a 6 jaar en de vreugde dat zij zich met haar talenten en ‘drive’ zal inzetten voor een prachtige maatschappelijke zorgorganisatie.

De RvC is gelukkig geslaagd in de snelle benoeming van een zeer ervaren opvolgend CFO, Pascal van Gool, die per 1 juni 2022 start. Pascal werkte in diverse financiële functies, onder meer voor de Nederlandse Spoorwegen en KLM, voordat hij in 2017 CFO werd van VolkerRail Nederland. Met name zijn ervaring met (de financiering van) zeer grote bouwprojecten is een welkome toevoeging voor Jaarbeurs.   

Het jaar 2021: gesloten, heropend en weer gesloten (in Utrecht).

Een kwartaal langer wachten met de heropening is vervelend, maar na lang wachten mogen heropenen en kort daarop weer moeten sluiten is een echte, zware, tegenvaller voor alle betrokkenen geweest. Jaarbeurs heeft ervoor gekozen om geen energie te verbruiken met klagen, maar dat wil niet zeggen dat onze mensen niet voelen wat algemeen bekend is uit de evenementen-, horeca- en cultuursector. In 2020 heeft Jaarbeurs mensen moeten ontslaan, en bij de heropening na de zomer in 2021 was het bitter moeilijk om de bemensing rond te krijgen. Dit vraagstuk zal in 2022 in extra hevigheid terugkeren. Jaarbeurs zal standhouders en bezoekers bij voorbaat om begrip moeten vragen - en onderwijl alle creativiteit moeten aanwenden om de problematiek te lijf te gaan.

In Azië heeft Jaarbeurs twee joint ventures, 1 gevestigd in Thailand (VNU Exhibitions Asia Pacific) en 1 in China (VNU Exhibitions Asia), die vak- en publieksbeurzen organiseren.

De grootste vakbeurs van Jaarbeurs is de Vakbeurs voor de Innovatieve Veehouderij (VIV) in Thailand. Deze kon in 2021 niet worden georganiseerd en dat leidde tot een jaar met verlies. Onze joint venture partner in Thailand is gelukkig een zeer solide bedrijf (TCC Group), waardoor het (bescheiden) verlies gezamenlijk via een lening aan de joint venture kon worden gedragen. Een dergelijke lening is onderhevig aan goedkeuring door de RvC van Jaarbeurs; die goedkeuring is gegeven.

In China waren er in 2021 meer activiteiten mogelijk, al was het geen volwaardig jaar. China leverde in 2021 een positief resultaat, en behoefde geen bijzonder aandacht van de Raad. Wel heeft de RvC aan Albert Arp gevraagd om na diens vertrek als CEO van Jaarbeurs gedurende 2022 non-executive chairman van VNU Exhibitions Asia te blijven, om de continuïteit van de contacten en informatiestromen te waarborgen.

Financiële aspecten

Jaarbeurs heeft in 2021 een nettoverlies geleden van 5,6 miljoen euro (in 2020 bedroeg het nettoverlies 12,5 miljoen). Uiteraard krijgen de liquiditeit en de solvabiliteit van Jaarbeurs dezer jaren extra aandacht van de Raad. Gelukkig is Jaarbeurs goed gekapitaliseerd en kunnen de verliezen van 2020 en 2021 zonder problemen worden gedragen. Maar risicomanagement is gediend met (ver) vooruitkijken en dus heeft de RvC het management van harte gesteund om in gesprek te gaan met banken over een what-if scenario met betrekking tot een nog veel langer durende sluiting door covid. Dat heeft geleid tot een extra kredietfaciliteit van Rabobank, die in 2022 niet nodig zal zijn maar in een heel zwart covid-scenario uiteindelijk goed van pas zou kunnen komen.

De financiering van de plannen voor nieuwe hallen in Utrecht, De Nieuwe Jaarbeurs, wordt er natuurlijk niet makkelijker op. De RvC heeft de zienswijze dat Jaarbeurs zich primair moet richten op ‘hoe kan het wel’ in plaats van ‘waarom kan het niet’ – zonder de risico’s uit het oog te verliezen. In vergelijking met de calculaties in 2019 is er substantieel minder eigen financieringskracht beschikbaar, terwijl algemeen bekend is dat de bouwkosten momenteel sterk stijgen en de rente oploopt. Dat is een onfortuinlijke ‘schaarbeweging’ – er zal veel vindingrijkheid nodig zijn om een verantwoorde route naar realisatie van De Nieuwe Jaarbeurs te vinden.  

Slot

In het bovenstaande zijn de belangrijkste onderwerpen waar de RvC zich in 2021 mee bezig heeft gehouden de revue gepasseerd. Dat, en meer reguliere onderwerpen, kwam aan de orde verspreid over 5 ‘gewone’ vergaderingen en meerdere kortere videocalls van de Raad, 4 vergaderingen van de Audit & Risk Committee, meerdere telefonische contacten tussen de CEO en/of de CFO met individuele leden van de Raad, en diverse sessies met kandidaten voor de genoemde vacatures. 

De Directie heeft het jaarverslag, inclusief de jaarrekening over 2021, opgesteld. Deze is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring van Deloitte. De RvC:

  • heeft het jaarverslag 2021 met de Directie en de accountant Deloitte besproken;

  • kan zich verenigen met het voorstel van de Directie om het verlies ten laste te brengen van het eigen vermogen; en

  • heeft het jaarverslag 2021 in haar rol als bestuur van de Stichting Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs goedgekeurd en vastgesteld.

De RvC kijkt met vertrouwen, nieuwsgierigheid en plezier uit naar de ontwikkelingen in 2022 en dankt alle klanten, de gemeente Utrecht, de samenwerkingspartners, de medewerkers en de Directie voor de inzet en support voor en aan Jaarbeurs.

De Raad van Commissarissen van Jaarbeurs
25 mei 2022