Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Overige gegevens

Concernsamenstelling per 31 december 2021

Alle in de consolidatie opgenomen groepsmaatschappijen staan hieronder vermeld. Indien de deelneming minder dan 100% bedraagt en indien de vestigingsplaats niet Utrecht is, is dat vermeld. De bedrijven waarbij een * staat vermeld zijn proportioneel in de consolidatie opgenomen.   

 

Vestigingsplaats

Effectief belang (%)

Kvk-nummer

Jaarbeurs Holding B.V. (groepshoofd)

  

30000907

Jaarbeurs Vastgoed B.V.

  

30150060

Jaarbeurs B.V.

  

30149551

Beheersmaatschappij Jaarbeurspoort B.V.

  

30004111

VNU Exhibitions Europe B.V.

  

30149544

Corsofex Beheer B.V.

  

30143416

Quel Business Information B.V.

  

09112420

Marqit B.V.

  

24336864

Jaarbeurs International B.V.

  

30149546

VNU Exhibitions Asia Ltd.

Shanghai

70%

 

VNU Rapid News Co., Ltd.

Shanghai

35%

 

VNU Richland Exhibition Co., Ltd.

Shanghai

49%

 

Europe Asia Global Link Exhibitions (EAGLE) Shanghai Co., Ltd.

Shanghai

35%

 

Europe Asia Global Link Changdu XinZhiongLian Exhibition Co., Ltd.

Chengdu

21%

 

Shenzhen Vision International Exhibition Co., Ltd.

Shenzhen

70%

 

Chengdu VNU Vision Exhibition Co., Ltd.

Chengdu

49%

 

Pet Fair Asia Ltd.

Shanghai

70%

 

Nanjing VNU Co., Ltd.

Nanjing

70%

 

Guangzhou VNU-Zongheng Exhibition Co., Ltd

Guangzhou

42%

 

Shanghai VNU Italian Culture Deveopment Co., Ltd.

Shanghai

35%

 

Oriental Universal VNU Kunming Exhibition Co., Ltd.

Kunming

35%

 

VNU Beijing Yuanda Co., Ltd.

Beijing

38,5%

 

VNU Exhibitions Asia Pacific Company Ltd. *

Bangkok

49,99%

 

Jaarbeurs Catering Services B.V.

  

30138639

JaarbeursCateringJobs B.V.

  

30280351

Grand Exploitatie B.V.

  

30149548

AvD Holding B.V.

  

30246799

Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming

De statuten van de vennootschap bepalen dat het resultaat na belasting ter beschikking staat aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De jaarrekening 2020 is vastgesteld in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 7 april 2021 en de bestemming van het resultaat is vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.                                         

Voorgestelde resultaatbestemming

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld het netto resultaat over 2021 als volgt te verdelen:

 In mindering te brengen op de overige reserves: € 5.644.