Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Een onverwacht virus, onverwachte kansen

Op 17 maart hebben we – zoals alle beurzen- en evenementenlocaties - van de ene op de andere dag de deuren moeten sluiten en al onze events moeten annuleren. Dankzij onze internationale samenstelling waren we als Jaarbeurs iets meer voorbereid en lagen de draaiboeken voor ons crisismanagement klaar. Onze dochterondernemingen in Azië, en dan met name in China, kregen in februari al te maken met de gevolgen van het uitbreken van het COVID-19 virus. Vanaf het eerste moment handelden we naar onze (internationale) ‘COVID Principles’: bij alles wat we doen staat het belang en de veiligheid van medewerkers, klanten en leveranciers voorop, in die volgorde. Direct daarop volgen de langetermijnvitaliteit van ons bedrijf en de  duurzaamheidsdoelstellingen. 

Een aantal factoren is bepalend geweest voor het vertrouwen om fitter uit de coronacrisis te komen. Allereerst beschikten we over een stevig financieel fundament. We voeren gezond de crisis binnen. Die solide financiële positie stelt ons in staat te investeren in onze ambities, ondanks het plotseling wegvallen van (nagenoeg) alle activiteiten.

"We hebben fors geïnvesteerd in het versterken van onze technologische voorsprong"

Ten tweede hadden we in 2019 onze stip aan de horizon bepaald. We werkten al aan onze eerder geformuleerde strategie gericht op groei, new business, technologische en digitale innovatie en duurzaamheid. Die focus stelde ons in staat meteen in versneld tempo verder te gaan met de eind 2019 aangekondigde nieuwe organisatiestructuur en het digitaliseren en verduurzamen van onze venue.

In 2020 hebben we 3 miljoen geïnvesteerd in technologie, digitalisering en het versterken van onze technologische voorsprong. Daarvoor sloten we eerder al een strategische alliantie met Samsung Global. Met innovatieve informatietechnologieën zijn we nu in staat de beleving en ervaring van klanten en bezoekers te verbeteren, en op individueel niveau te faciliteren. Midden 2020 leggen we in ons hallencomplex een duurzaam netwerk van beacons die verbonden zijn door geo-magnetische velden en wifi. Dit netwerk biedt oneindige mogelijkheden voor onze klanten - netwerken en marketing - en voor indoor-navigatie. Een bijvangst tijdens de COVID-crisis is dat we de technologie ook kunnen inzetten voor crowd management. In coronatijd zorgen we daarmee voor een veilig anderhalvemeterbeleid. Daarvoor ontwikkelden we in 2020 een speciale Jaarbeurs-corona app, die ons en bezoeker op de hoogte houdt waar het druk is in het hallencomplex. 

Eind 2020 ontvingen we als eerste evenementenlocatie in Nederland het Kiwa keurmerk voor COVID-19 preventiemaatregelen. Dat de deuren in 2021 weer veilig open kunnen, is zonder twijfel.

'Jaarbeurs hoort een baken van dynamiek te zijn'

“Turbulent en een rollercoaster. Dat zijn de twee woorden die me te binnen schieten als ik denk aan het afgelopen coronajaar. Ik startte deze nieuwe baan. En vanaf begin was het alle hens aan dek met steunpakketten maken voor ondernemers samen met het kabinet, de testcapaciteit helpen opschalen. Wereldwijde economische onzekerheid.Ondernemers in nood. Allemaal zaken die we niet voorzien hadden en die 2020 denk ik wel tot mijn meest dynamische jaar ooit maakten. En zo knotsgek als het jaar voor ons als VNO-NCW, en voor mij persoonlijk was, zo stil bleef het voor jullie in veel opzichten. En dat is een triest en pijnlijk gezicht. Als Utrechter kom ik namelijk vaak langs de jaarbeurs, ook afgelopen jaar als ik ging wandelen of wielrennen om even te ontsnappen aan corona. Normaal zie ik dan de drukte, de levendigheid of de legotorens voor de deur als er weer een legobeurs is. Maar niks van dat alles afgelopen jaar. Het bleef rustig en pas het tweede halfjaar kwam er een voorzichtige opstart. Ik weet dat jullie het redden en een sterk bedrijf zijn, maar wat deed me dat pijn. Want jullie horen een baken van dynamiek te zijn. Voor de regio vanwege alle toeristen en bezoekers die jullie trekken. Voor de mensen die bij jullie werken en die zich met zoveel passie inzetten om het iedereen naar de zin te maken. En bovenal voor al die bezoekers die zo genieten van de vakantiebeurs of al die andere prachtige events die jullie mogelijk maken. Met de vaccinatiecampagne,de extra testcapaciteit en de fieldlabs heb ik hoop dat er voor jullie vanaf het einde van het voorjaar weer vol gas gegeven kan worden. Want daarnaar snakken wij, jullie bezoekers en bovenal jullie zelf. Wij blijven ons daarbij hard maken voor een goed steun- en herstelpakket om te zorgen voor een vliegende start!”  

Mr. Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW