Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

‘Een dikke 9’

Wij geloven dat er een plek moet zijn waar je elkaar écht kunt ontmoeten. Ontmoeten om te groeien. Als Jaarbeurs bieden én creëren we de ruimte om groei te versnellen: als mens, als organisatie, als markt. Op een duurzame, veilige en slimme manier. Live en online. Dat is waar we iedere dag naar streven. We willen een maximale klantbeleving leveren aan onze zakelijke relaties en bezoekers.

In 2020 hebben we vanwege de COVID-19-crisis uitgebreid stilgestaan bij onze strategie en vastgesteld deze niet te wijzigen.

Onze missie en visie

'Jaarbeurs organiseert en faciliteert het hele jaar door aantrekkelijke live events en online platformen, waarmee zij waardevolle belevingen creëert en aanjager is van business opportunities'

'Wij zijn de meest duurzame venue en organiser van Europa, een onmisbare schakel in de Nederlandse economie. We organiseren en faciliteren kennisontwikkeling en ontmoeting op een innovatieve manier, met als doel duurzame groei.'

Wanneer we weer opengaan, laten we in onze activiteiten onze merkwaarden direct doorklinken:

  • We zijn gastvrij: We willen dat onze bezoekers en klanten een warme en persoonlijke ervaring hebben online maar vooral ook live.

  • We zijn fair. We gaan voor duurzame relaties met onze klanten, leveranciers en de wereld om ons heen.

  • We zijn slim. We zijn scherp, innovatief en oplossingsgericht. We vinden altijd een praktische manier om dingen wél mogelijk te maken.

Jaarbeurs hanteert daarbij 'duurzaam', 'slim' en 'veilig' als thema’s waarop de Jaarbeurs zich wil profileren. 

Drie strategische pijlers

Om onze doelen te verwezenlijken, maken we bij Jaarbeurs graag de vergelijking met (top)sport. Succesvolle teams kijken naar hun samenstelling en scoren. Winstkansen worden vergroot door meer te scoren en door nieuwe speelwijzen te ontdekken. Dat doen we ook in onze strategie. Deze bestaat uit drie thema's, waaraan elf speerpunten zijn gekoppeld. 

  • Door beter opstellen versterken we de organisatie: we passen klantfeedback toe en verbeteren de klantwaardering door proactief handelen, oog voor de wensen van de klant en gemakkelijk contact. We optimaliseren planningen en prijzen over het seizoen. Onze organsatiestructuur heeft het evenementenproces als uitgangspunt.

  • Daarnaast willen we meer scoren: we maken het voor meer mensen aantrekkelijk om naar Jaarbeurs te komen door meer beurzen en events van derden te organiseren en het aantal congressen en vergaderingen te vergroten. We verbeteren het portfolio van onze eigen merken en blijven deze ontwikkelen.

  • Tot slot willen we ook het spel vernieuwen. We bieden klanten en bezoekers meer waarde door new business te ontwikkelen, met waardevolle diensten en completere evenementen: online, hybride en live.

Nieuwe organisatiestructuur

In 2020 heeft Jaarbeurs vanuit de strategie de activiteiten nadrukkelijker georganiseerd rondom het evenementenproces. De organisatiewijziging vloeide voort uit de eind 2019 aangekondigde nieuwe commerciële structuur, de ingebruikname van het automatiseringsplatform Ungerboeck en uit de door COVID-19 noodzakelijke reorganisatie. Door de omstandigheden hebben we de organisatiewijziging versneld kunnen doorvoeren.

Onze nieuwe structuur stelt ons nog beter in staat om slimmer te werken, passende concepten te ontwikkelen, zo veel mogelijk bezoekers te werven en nieuwe digitale services te leveren. Meer focus op de vernieuwing en conceptontwikkeling van onze eigen beurstitels en evenementen maakt deze relevant én toekomstbestendig. Waar kansen liggen, voegen we nieuwe titels toe.

Onze producten en services bieden we dankzij onze nieuwe klantenportal beter aan in overzichtelijke klantpakketten, waarmee klanten en exposanten maximaal rendement uit hun deelname halen. We verwachten dat de nieuwe structuur voor klanten en bezoekers Voor ons leidt de nieuwe structuur tot meer efficiency en tot operational excellence, voor klanten en bezoekers mee beleefde kwaliteit.