Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Hoe Jaarbeurs waarde creëert

Door het hosten van beurzen en evenementen voor bezoekers dragen we bij aan de economische, professionele en persoonlijke ontwikkeling van bedrijven, organisaties, sectoren en mensen.

SDG's zijn leidend

Als een van de grootste evenementenlocaties van Nederland hebben we een voortrekkersrol te vervullen op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties zijn daarvoor ook voor ons leidend. Met name op het gebied van klimaat kan Jaarbeurs veel betekenen in het verkleinen van de footprint van beurzen, bijeenkomsten en evenementen.

Digitalisering

Onze duurzaamheidsdoelstellingen gaan hand in hand met onze digitaliseringsstrategie – denk heel praktisch aan wat we kunnen besparen aan beursplattegronden zodra onze app via ons unieke indoor navigatiesysteem bezoekers en exposanten naar elkaar toe kan leiden. We streven er niet alleen naar om de meest duurzame beurzen- en evenementenlocatie van Europa te worden – we willen ook een van de slimste zijn.

Waardecreatiemodel

Ons waardecreatiemodel maakt inzichtelijk welke sociale, economische en milieu-gerelateerde kapitalen we benutten, hoe Jaarbeurs die omzet in waarde en wat dat de maatschappij vervolgens oplevert. Om goed te laten zien wat onze invloed op de samenleving is, hebben we ons waardecreatiemodel schematisch in beeld gebracht. Zo is te zien welke middelen (input) we nodig hebben voor ons businessmodel en welke waarde dat vervolgens oplevert voor onze stakeholders.

Open het waardecreatiemodel van Jaarbeurs om dit in groot formaat te bekijken.