Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Hoe Jaarbeurs waarde creëert

Jaarlijks organiseert en faciliteert Jaarbeurs honderden live events en online platformen voor miljoenen bezoekers. Daarmee dragen we bij aan de professionele ontwikkeling van bedrijven, organisaties en sectoren, maar ook aan economische bedrijvigheid op lokaal, nationaal en internationaal niveau. 

Om goed te laten zien wat onze invloed op de samenleving is, hebben we ons waardecreatiemodel schematisch in beeld gebracht. Zo is te zien welke middelen we nodig hebben voor ons businessmodel. Door onze strategie echt te doorleven doen we de juiste dingen en leveren we op verschillende manieren waarde voor onze stakeholders.

Met de verwezenlijking van de nieuwe Jaarbeurs verwachten we dat we nog meer waarde kunnen toevoegen aan de Nederlandse samenleving in het algemeen en de gemeente Utrecht in het bijzonder.

Waardecreatiemodel

Open het waardecreatiemodel van Jaarbeurs om dit in groot formaat te bekijken.